Het gebied

Wonen in Beusichem, centraal in Nederland,

Beusichem, een plaats met een lange historie, gelegen in het rivierenlandschap van de Lek met polders die een verbondenheid geven met de natuur. Beusichem is één van de kernen van de Gemeente Buren, een landelijke gemeente met ruim 25.000 inwoners. De verspreide ligging van de veertien woonkernen, in een decor van weilanden en boomgaarden, maakt de gemeente Buren tot een ideale woon- leef- en recreatiegemeente met o.a. recreatiegebied “De Meent” in Beusichem.

Het historische vestigingsstadje Buren is aantrekkelijk voor dagtoerisme. De diverse kerkdorpen in de Gemeente Buren hebben een specifiek eigen karakter, zowel uiterlijk als innerlijk. Met onder andere de volwaardige golfbaan in Zoelen, het watersportcentrum “Het eiland van Maurik” en vele rustieke fietsroutes zijn er ook volop recreatieve faciliteiten voor de sportieve toerist.

Samen met het bedrijfsleven werkt het gemeentebestuur aan de economische ontwikkeling. De centrale ligging is bijzonder gunstig voor dienstverlenende en logistieke activiteiten. Kleinschalige bedrijfsterreinen staan daarvoor ter beschikking. Het voorzieningenniveau in de Gemeente Buren is goed. In de dorpskernen zijn basisscholen aanwezig en een bloeiend verenigingsleven. Zowel cultureel als sportief vormt een belangrijke pijler voor de sociale contacten.

Plan "Condessa" wordt gebouwd door Chr. van Arnhem & Zonen B.V., een onderdeel van Van Arnhem Bouwgroep.

Chr. van Arnhem en Zn BV